Çalışma Alanlarımız

 • Türk Dünyası
 • Avrupa Birliği
 • Enerji ve Teknoloji
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Nüfus Politikaları
 • Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal Pazarlama
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İstihdam Politikaları
 • Yoksulluk
 • Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
 • İstatistik ve Ekonometri
 • Ekonomi ve Sosyal Refah Politikaları
 • Çevre ve Çevre Politikaları
 • Kadına, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Şiddet
 • Kamu ve STK İşbirliği Modelleri
 • Güvenlik Politikaları
 • İç ve Dış Göçler Nüfus Hareketleri
 • Kültürel Mirasımız ve Farklı Kültürlerin Algılanması
 • Gençler ve Yaşlılara Yönelik Politikalar
 • Eğitim Politikaları
 • Engellilere Yönelik Proje ve Politikalar
Test

Form Gönderimi

Tamam

YÜKSELİŞ İKTİSADİ VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI

Adres: Atatürk Bulvarı No:151/73, Batı Han Kat:10, Bakanlıklar Ankara       

Telefon: 0312 425 15 99 Fax: 0312 425 47 52