YİSAV dan Duyurular

2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotası: Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Tıp ve teknolojideki ilerlemeler sağlıklı bir yaşamın vücut, özellikle de bağırsak mikrobiyotası ile çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Artık vücudumuzun içinde ve üzerinde 100 trilyon civarında bakteri, mantar, parazit vb mikrop, katrilyonlarca (= 10 üzeri 24) virus taşıdığımızı bilmekteyiz. Bu mikropların ve virüslerin tümüne mikrobiota denilmektedir. Mikrobiyota bazı araştırmacılar tarafından, yeni bir organ gibi de düşünülmektedir. Mikrobiyotanın bakterilerden oluşan kısmıyla ilgili son yıllarda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2005 yılında başlattığı, çok merkezli "İnsan Mikrobiyota Projesi" sonuçlarının da kısa süre içinde açıklanması, dergilerde yayınlanması beklenmektedir.

 

Sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmanın tam olarak ne olduğu henüz kısmen bilinmemektedir. Ancak araştırmalar obezite, diyabet, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, (IBS), nörodejeneratif ve otoimmün hastalıklar, psoriazis, bazı kanser türleri, metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar  ve pek çok diğer kronik hastalığın mikrobiyotayla ilişkili olduğunu  göstermektedir.  Hastalıklara neden olan mikrobiyota değişiklikleri çeşitli nedenlere bağlı olabilirse de sık ve gereksiz antibiyotik kullanımının, gelişen antibiyotik dirençli mikroorganizmaların patogenezdeki yeri,  yine son yıllarda yaygın kullanılan pre/probiyotiklerin  mikrobiyota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri  vd. araştırılmaktadır.

 

Doğum şeklinin, anne sütü almanın, diyetle alınan gıdaların da mikrobiyota üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Araştırmalar düşük yağ, yüksek lif içeren diyetten yüksek yağlı ve şekerli batı tipi diyete geçen mikroptan arındırılmış farelerde bağırsak  mikrobiyotasının bir gün içerisinde bile  değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar sağlıklı bir mikrobiyota için ne yemeli, ne yememeliyiz tartışmasını da beraberinde getirmektedir.

 

Mikrobiyotanın sağlık ve hastalıklardaki etkisi artık şekillenmekle birlikte, cevabı aranan pek çok da soru bulunmaktadır. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz mikrobiyotayla ilgili yeni bilgilerin, hem genel tebabet yapan hem de değişik uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza aktarılabilmesi için YİSAV tarafından, 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde, Antalya’da 2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi düzenlenmektedir. Bu kongrede mikrobiyota konusunda  çok önemli çalışmaları olan, çok sayıdaki yabancı bilim adamından güncel gelişmeleri de dinlemek fırsatı bulunabilecektir. YISAV daha çok üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili, çoğu T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptığı projeler ve bilimsel toplantılarla tanınan, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kongrenin bilimsel programı, her biri kendi alanında çok önemli bir değer olan, değişik branşlardaki akademisyen  meslektaşlarımızın oluşturduğu çok saygın bir Bilimsel Kurul tarafından hazırlanmıştır. Sizleri bu önemli kongreye katılmaya, katkıda bulunmaya, siz ya da arkadaşlarınızı serbest sunumlar ve posterlerle çalışmalarınızı sergilemeye davet ediyoruz.

Antalya’da 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde, kongrede görüşmek üzere YİSAV ve Kongre Bilimsel Kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU

YİSAV ve Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

Kongre Eş Başkanı

Kongre ile ilgili tüm detayları www.mikrobiyota2018.org web sayfasından görüntüleyebilirsiniz. 

Güncelleniyor..
Test

Form Gönderimi

Tamam